فهرست مناقصات  
 
  اجرای عملیات احداث بنچ مارک منطقه هردآبرودنشتارودازتوابع شهرستان عباس آباد
احداث 50 عدد بنچ مارک بتون آرمه به طول 4 کیلومتردر منطقه هردآبرودنشتارودازحوزه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس آباد
  اجرای عملیات مدیریت پایدار مراتع منطقه کلاردشت
اجرای عملیات مدیریت پایدار مراتع منطقه کلاردشت
  اجرای عملیات مدیریت پایدار مراتع منطقه کلاردشت ، نوشهر و تنکابن
اجرای عملیات مدیریت پایدار مراتع منطقه کلاردشت ، نوشهر و تنکابن
  تجدید آگهی مزایده ایستگاه بذر
تجدید آگهی مزایده ایستگاه بذر
  استعلام خرید مشاور جهت تهیه طرح تجدید نظر پارک جنگلی چالدره شهرستان تنکابن

  استعلام خرید مشاور جهت تهیه کتابچه طرح تجدید نظر نهالستان دشت نظیر

  کاداستر تنکابن

  مزایده فروش چوب آلات نهالستان شهرپشت شهرستان نوشهر

  استعلام کاداستر تنکابن و شهرکجور

  تجدید آگهی مزایده فروش چوب آلات نهالستان شهرپشت شهرستان نوشهر

  تجدید آگهی مزایده فروش چوب آلات پارک فین شهرستان چالوس

  تجدید استعلام خرید مشاورجهت تهیه کتابچه طرح تجدید نظرنهالستان دشت نظیر

  تجدید استعلام خرید مشاور جهت تهیه طرح تجدید نظر پارک جنگلی چالدره شهرستان تنکابن

  تجدید استعلام کاداستر (حدنگاری ) شهرستانهای تنکابن وکجور

  تجدید استعلام خرید مشاوره جهت تهیه طرح تجدید نظر پارک چالدره تنکابن

  تجدید استعلام خرید مشاوره جهت تهیه تجدید نظر کتابچه نهالستان دشت نظیر نوبت سوم

  استعلام بهاء موضوع اجرای عملیات حصارکشی، گودبرداری وکاشت ، آبیاری وسله شکنی منطقه ترم چال شهرستان چالوس

  استعلام بهاء موضوع عملیات محلول پاشی جهت کنترل آفت شب پره شمشاد در حوزه اداره کل از رویان تا رامسر

  آگهی مزایده فروش چوب آلات منطقه لیره سر شهرستان تنکابن

  تجدید استعلام حصارکشی وگودبرداری وکاشت نهال وآبیاری وسله شکنی منطقه ترم چال شهرستان چالوس

1 2 3