پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کاریکاتور
کاریکاتور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منبع: دومین جشنواره سراسری کاریکاتور، (انسان، جنگل، زندگی)، 1394.
چاپ | ارسال به ديگران  |