تماس با ما

نشانی: نوشهر، خیابان شهید میرعمادالدین كریمی، ک پ: 64959-46516تلفن گویا: 9-01152326166
 

تلفن دفتر مدیر كل: 01152326160
 
تلفن دفتر معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی: 01152326164
 
تلفن دفتر معاون فنی: 01152326163      
 
 تلفن دفتر معاون آبخیزداری: 01152326163

تلفن دفتر معاون حفاظت و امور اراضی: 01152326165

تلفن/دورنگار روابط عمومی: 01152327201
 
دورنگار: 01152326175
 
 
رایانامه: nowshahr.frw@gmail.com

 

 
فرم پيشنهادات
دريافت کننده:
نام و نام خانوادگی:  
ايميل فرستنده:       
موضوع:
پيغام:
فایل ضمیمه:
کد:
  (حروف مشاهده شده را وارد نماييد)